no image added yet.

Branislav Marelic Rokov

Branislav Marelic Rokov se yon avoka nan Inivèsite Chili, ak yon diplòm nan Responsablite lapolis nan Sant pou Etid Sekirite Sitwayen nan menm inivèsite a. An 2010, li te yon estajyè nan Komisyon Entè-Ameriken sou Dwa Moun e li te patisipe nan Akademi Dwa Moun ak Dwa Entènasyonal Imanitè nan Washington College of Law nan Inivèsite Ameriken.

Li te reprezantan viktim yo devan Sistèm Inivèsèl ak Interameriken Dwa Moun, tankou nan ka “Oma Humberto Maldonado ak lòt moun”, dènyèman kondane pa Tribinal Entè-Ameriken Dwa Moun, oubyen ka “Peralta Wetzel ak lòt moun” sou maryaj egalitè devan Komisyon Entè-Ameriken sou Dwa Moun, ki aktyèlman nan pwosesis solisyon amikal ak Eta Chili.

Branislav Marelic se Konseye ki eli pa òganizasyon sosyete sivil ki fè pati rejis INDH depi 4 jiyè 2016 jiska 4 jiyè 2022. Li te eli Direktè Enstiti a, pa majorite manm konsèy la, an abril 2016, yo te kanpel nan fonksyon li an janvye 2018.