no image added yet.

Carlos Frontaura Rivera

Avoka, gradye an Dwa nan Pontifik Inivèsite Katolik nan Chili, kote li te sekretè akademik nan Fakilte Dwa a, vis dwayen e dwayen. An 1997 li te rantre kòm Asistan Pwofesè nan Istwa Dwa nan Lekòl Dwa nan Pontifik Inivèsite Katolik Chili, kote li te anseye tou kou sou Entwodiksyon nan Dwa Moun, Dwa e Sosyete, e Fanmi ak Sosyete.

Li te yon manm nan “Komisyon nome pou revize ak evalye pwogrè ak fonksyònman nouvo sistèm kriminèl pwosedi” (2003) pou Ministè Jistis la; “Forum Jistis lokal” (2008-2010) konvoke tou pa menm Ministè a; ak manm nan panèl ekspè ki te kreye pa menm Sekretarya saa nan okazyon Refòm Pwosedi Sivil pou pwopozisyon nan “Sistèm Altènatif pou rezolisyon konfli” (2012).

Anplis li te pèfòme kòm envestigatè e konsiltan lejislatif nan Fondasyon Jaime Guzmán E.

Carlos Frontaura se konseye Enstiti Nasyonal Dwa Moun depi 10 oktòb 2016 jiska 11 oktòb 2022, dezinye pa sena repiblik Chili a.