no image added yet.

Carmen Domínguez

Avoka nan Inivèsite Concepción, doktè an dwa e metriz an dwa konpare nan inivèsite Complutense de Madrid. Li se pwofesè titilè nan pontifik Inivèsite Katolik Chili e direktèsant fanmi nan menm inivèsite a.

Carmen Domínguez se konseye kolèj avoka Chili yo tou, entegran komite direktif akademi jidisyè.

Li preside Rezo Entènasyonal Enstiti Fanmi (REDIUF) e li se manm konsey direktif Asosyasyon Amerik Latin pou Libète relijye yo.

Nan rejis li, li anrejistre piblikasyon sis liv ak plis pase san atik espesyalize nan piblikasyon nasyonal ak entènasyonal.