no image added yet.

Consuelo Contreras Largo

Travayè Sosyal nan Inivèsite Chili, avèk anpil eksperyans nan dwa moun ak timoun. Li posede yon laj trajektwa nan domèn nan, ak plizyè piblikasyon tankou pèfeksyònman pwofesyonèl nan politik piblik pou timoun ak adolesan. An 1990 li te fonde Kòporasyon Opsyon, kote ki te direktè egzekitif jiska 15 janvye 2018 lè li te asime direksyon ENstiti a.

Li te travay nan pwomosyon ak pwoteksyon dwa timoun ak adolesan nan nivo nasyonal kòm entènasyonal. Li te kowòdonatè pou mach global pou sidmamerik kont travay infantil e li reyalize divès envestigasyon sou konvansyon dwa timoun ak aplikasyon li nan leta yo.

Li te asime kòm konseye Enstiti Nasyonal Dwa moun pa desiyasyon òganizasyon sosyete sivil la depi 2013 a 2019, li te eli pou yon nouvo peryòd depi 2 jiyè 2019 pou rive 2 jiyè 2025.