no image added yet.

Cristián Pertuzé Fariña

Cristián Pertuzé se Enjenyè Komèsyal nan Inivèsite Valparaiso e Metriz an Syans Politik nan Pontifik Inivèsite Katolik Chili, mansyon nan Enstitisyon ak Pwosesis Politik yo. Li gen Diplòm tou nan Wot Direksyon Lekòl Gouvènman Inivèsite Adolfo Ibañez e nan Edikasyon pou Demokrasi ak Responsabilite sosyal nan Enstiti Entènasyonal Histadrut an Israel.

Li gen yon vas karyè akademik nan Inivèsite Piblik ak Prive yo, aksantye nan katedra li dikte nan Syans Politik ak Administrasyon Piblik, kote li entegre tematik pwomosyon ak defans dwa moun, sosyal, politik ak ekonomik.

Nan domèn pwofesyonèl li devlope prensipalman travay nan Enstitisyon leta ak prive yo, li te administratè rejyonal nan gouvènman Rejyonal Metwopolitèn Santiago, envestigatè nan Ministè Sekretaria Jeneral la Prezidans, direktè administrasyon akademik Inivèsite Ibewoameriken, e direktè Enstiti Etid ak Jesyon Piblik nan Fakilte Syans Politik ak Administrasyon Piblik nan Inivèsite Central, elatriye.

Li te konsiltan nan plizyè òganis entènasyonal ak nasyonal. Aktyèlman lap pèfòme nan sant enfòmasyon Resous Natirèl (CIREN).

Li se Konseye INDH la, deziye pa Chanm Depite yo, pou yon peryòd ki kòmanse depi 2 jiyè 2019 pou 2 jiyè 2025.