no image added yet.

Debbie Guerra Maldonado

Li lisansye nan Istwa ak Jewografi nan Inivèsite Chili ak yon diplòm nan Antropoloji nan Inivèsite Santiago Chili. Li se yon kandida tou pou yon doktora nan Syans Imèn nan Inivèsite Austral nan Chili, ak etid doktora nan Antwopoloji e nan Sant Etid Feminis Avanse nan Inivèsite Minnesota, Etazini. Li travay pwofesyonèlman kòm yon akademik nan Inivèsite Austral nan Chili.

Debbie Guerra se yon Konseye INDH, soti nan 4 jiyè 2016 pou 4 jiyè 2022, nome pa ansyen Prezidan Repiblik la Michelle Bachelet.