no image added yet.

Estefanía Esparza Reyes

Li se yon avoka ak yon doktè nan Lwa Konstitisyonèl nan Inivèsite Castilla-La Mancha. Li aktyèlman ap travay kòm yon akademik nan Depatman Syans jiridik nan University of La Frontera, lap anseye katedra dwa konstitisyonèl ak dwa antidiskriminasyon.

Li se prezidant komite etik syantifik nan Universidad de la Frontera.

Li egzekite divès pwojè envestigasyon sou dwa moun, espesyalman nan dwa egalite ak gwoup vilnerab yo.

Li te travay nan plizyè òganis pou defans dwa moun ak gwoup vilnerab yo, tèl ke fanm ki viktim vyolans, timoun ak adolesan ki nan sitiyasyon vilnerab, ti granmoun, moun kap viva k VIH/SIDA ak moun ki andikape.

Li genyen plizyè piblikasyon syatifik, ant sa ki nan liv” La igualdad como no subordinación” (egalite etanke non-sibòdinasyon) ki te pibliye an 2018.