no image added yet.

Fabiola Letelier del Solar

Fabiola Letelier Del Solar fèt Temuco 17 jiyè 1929, se dezyèm nan twa pitit, depi li piti mizè moun ki pi pòv nan vil natal li yo te konn soufri rete grave nan memwa li, se pou sa li te deside etidye dwa nan Inivèsite Chili kote li pran tit li an 1963.

Depi lè a li kòmanse chimen li nan defans ak pwomosyon dwa moun. Se konsi de 1974 a 1976 li te sekretè egzekitif resepsyonpou delegasyon chilyen nan konferans Nasyonzini sou komès ak devlopman tyè mond. An menm tan li tap travay ansanm ak lòt sis avoka pou konfòme ekip jiridik Komite Pro Paz, e aprè, Fabiola kontinye travay jiridik li nan Vicaría solidarite jiska 1980.

Nan kòmansman ane 80 yo li te ko-fondatè Komite pou defans dwa moun (CODEPU), kote li te prezidan ak direktè legal jiska 1998.

Nan lane 1980 li te eli tou nan komite direktif konstitiyan Asosyasyon Amerik Latin pou Dwa Moun. Epitou depi lè sa a li te yon manm nan Asosyasyon Jiris Ameriken.

Pami divès kontribisyon li yo li te ede nan kreyasyon Tribinal Kriminèl Entènasyonal  ak kolabore ak jij espanyòl, Baltazar Garzón pou pouswiv Augusto Pinochet.

Pou tout bagay sa yo, anplis de lit enfatigab li, pandan li te fè tande vwa li pa lajistis ke Konsèy Enstiti Nasyonal Dwa Moun te bay Pri Nasyonal Pou Dwa Moun ak Fabiola Letelier.