no image added yet.

María Soledad Cisternas Réyes

Li se prezidan Komite Nasyonzini sou Dwa Moun andikape yo ak yon Prim Nasyonal nan Dwa Moun. Li gen yon degre an dwa, avoka ak yon metriz nan syans politik, pwofesè an dwa (pre ak post degre) e envestigatè. Li se direktè nan divès pwojè legal ak entèdisiplinè, anplis de otè a nan divès piblikasyonkalite e oratè nan konferans nasyonal ak entènasyonal.

Aktivite li yo nan Nasyonzini te anpil: li se yon ekspè nan Komite ad-hoc ke konvansyon Nasyonzini sou dwa moun ak andikape (CRPD) te elabore, Li te yon rapòtè tou pou denons endividyèl yo, nan kad pwotokòl fakiltatif li. Li se tou yon manm nan divès gwoup travay. Li te envite pa UNICEF, UNESCO, PNUD ak OMS nan divès aktivite, li te bay yon diskou an 2013 devan Asanble Jeneral Nasyonzini an nan reyinyon wo nivo sou Andikap ak Devlopman.

Pami prim ki resevwa pa María Soledad Cisternas yo se: Zetwal nan espwa Amerik Latin, Kolonbi (1999), Pri pou egalite ak non-diskriminasyon, Meksik (2008), distenksyon nan chanm  Depite Chilyen ak Sena a. nan Chili (2008 – 2009, respektivman), Pri Elena Caffarena nan Jou Entènasyonal Fanm (2009), Pri 100 Lidè Fanm 2012 – 2014 ki soti nan El Mercurio, kondekorasyon meday Chanm Depite a (2013) ak Prim Nasyonal pou Dwa Moun 2014, akòde pa INDH la.

Depi 2014 li fè pati Konsèy Konsiltatif INDH la.