no image added yet.

Marta Maurás

Marta Maurás de chilyèn, sosyològ, lisansye nan nan Inivèsite Katolik nan Chili avèk etid an Administrasyon nan Inivèsite Connecticut. Li se otè plizyè piblikasyon e pwofesè envite nan pwogram kowoperasyon Entènasyonal nan Inivèsite peyi Vasco.

Marta Maurás pèfòme depi 2005 kòm sekretè nan komisyon ekonomik pou Amerik Latina k Karayib nan Nasyonzini (CEPAL). De 1998 a kòmansman 2005 li te direktris pou afè ekonomik ak sosyal nan biwo egzekitif Sekretè Jeneral Nasyonzini, Kofi Annan, e chèf Kabinè vis sekretè Jeneral nan New-York. Anvan 1998, li te pèfòme pandan sis lane kòm direktris Rejyonal pou Amerik Latina k Karayib nan UNICEF, nan Bogotá.

Maurás se Konseye nan Kominote Fanm, òganizasyon non gouvènmantal chilyen pou dwa fanm; manm direktwa South-North Initiative, yon òganizayon ki okipel de pwovizyon capital risk pou ti antrepriz piti yo, e entegran Global Coalition on Women and AIDS, rezo ki destine pou fè deba piblik sou SIDA a nivo mondyal.