no image added yet.

Nelly León Correa

Li se yon relijye ki fè pati kongregasyon Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, chaplen nan Sant Penitansye Fanm San Miguel, pwofesè relijyon nan Inivèsite Cardenal Silva Henríquez Inivèsite, ak yon metriz nan akonpayman sikospirityèl nan Inivèsite Alberto Hurtado.

Nelly León se yon entegran Komisyon Nasyonal Pastoral prizon yo, e li se fondatè e aktyèl prezidant fondasyon Mujer Levántate ( Leve Fanm! ).

Etanke defansè dwa moun, li se yon pasyone nan lit pou jistis ak diyite pou fanm, espesyalman sila yo ki twouve yo nan prizon.

Anplis li entegre Konsèy Kosiltatif INDH, li fè pati menm enstans saa to unan Ministè Fanm ak ekite jan.