no image added yet.

Paula Troncoso

Jounalis ak metriz an sosyoloji nan domèn anviwònman, ak 22 lane eksperyans nan devlopman pwojè sosyal, kominotè ak òganizasyon. Li pèfòme pandan dis lane nan Depatman Patisipasyon Sitwayen ak Edikasyon anviwònman nan komisyon Nasyonal anviwònman.

Pandan 9 lane li kowòdone etid sosyal ak relasyon ak kominote konsitatif Poch Anviwònmantal (aktyèl WSP), kote li te administre plizyè pwojè enpòtan ak etid nan plizyè domèn.

Aktyèlman li se direktè egzekitif e patnè nan Cuatro Vientos Consultores, yon konpayi espesyalize nan domèn kominotè. De la li te travay nan devlopman pwojè pou devlope kominote endijèn yo, nan kad sistèm evalyasyon enpak anviwònman, nan jesyon konfli anviwònman, ak nan devlopman metodoloji patisipatif yo.