no image added yet.

Roberto Garretón Merino

Li te fèt Santiago, 21 desanm 1941. Li te etidye Dwa nan Inivèsite Chili, li te prete sèman kòm avoka an 1967. Aprè koudeta 1973 la, li te antre nan Komite Pro Lapè pou defann pèsekite yo kont Konsèy pou lagè yo. Li te fè pati Vicaría de la Solidaridad, kote li te chèf sektè Jidisyè a.
Se la, ansanm ak yon ekip remakab, li te akonpli youn nan wòl ki pi enpòtan nan pwoteksyon moun ki te pèsekite pa rejim nan, nan devlope yon travay san pran souf pou ranmase enfòmasyon ak prezante resous pwoteksyon pou chak moun ki te arete, disparèt ak prizonye politik yo te arete nan diktati a.

Li patisipe aktivman nan elaborasyon dokiman ak rapò pou òganizasyon entènasyonal yo, tankou Nasyonzini, pou bay rapò sou vyolasyon dwa moun nan peyi a. Nan travay pou denonse sa yo, li te reprimande pa lajistis militè pou “ofans ak fòs lame yo”, kote yo te vle metel nan prizon, anplis li te afwonte menas limenm ak tout fanmil, kote yo te mandel pou li kanpe ak aksyon defans dwa moun li yo.

Yo te konvoke li gras ak vas eksperyans li pou fòme yon pati nan sa yo rele “Mesa de diálogo/ espas pou dyalòg” – yon enstitisyon ki te kreye nan mwa Out 1999 pa gouvènman Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nan bi pou yo avanse nan chèche viktim disparisyon fòse sou diktati sivik-militè yo-Anplis, Garretón te Rapòtè Espesyal nan Nasyonzini, kote li te ranpli yon kantite fonksyon nan òganis saa, ansanm ak yon wòl aktif nan aksyon jidisyè nan sa ki gen pou wè ak pwosesis ekstradisyon Augusto Pinochet.

Ant ane 2010 ak 2016 li te fè pati premye konsèy direktif INDH la. An 2020 nan menm òganis saa, paske yo te rekonèt vas trajektwa li nan defans ak pwomosyon dwa moun, jou ki te 14 dawou 2020 an yo te ba li Pri Nasyonal pou Dwa Moun, nan yon seremoni ki te fèt an liy poutèt pandemia n.

Nan okazyon sa a, Roberto Garretón te siyale sou karyè li pandan diktati sivik-militè a: “Mwen te travay kòm yon avoka travayè. Men, evènman sa a te gen yon enpak sou lavi pèsonèl mwen ak pwofesyonèl ki te fè m wè lalwa nan yon pèspektiv diferan, an konsideran vizyon yon filozòf espanyòl kòm pwòp pa mwen: lalwa sèvi pou lavi, oswa li pa itil anyen. Anplis de sa, li te raple vyolasyon dwa moun ki te fèt nan dat 18 oktòb 2019 ak bezwen pou jwenn verite, jistis ak reparasyon pou viktim yo.