no image added yet.

Sebastián Donoso Rodríguez

Sebastián Donoso se yon avoka nan Inivèsite Katolik Chili a e li gen yon Metriz nan Social Policy and Planning in Developing Countries nan London School of Economics and Political Science. Li se yon pwofesè nan lejislasyon endijèn nan fakilte Dwa nan Inivèsite Katolik nan Chili, yon envestigatè asosye nan Sant Politik Piblik nan menm inivèsite a, e li se pwofesè nan lòt pwogram  degre ak post degre nan menm Inivèsite a.

Li te anseye nan Akademi Diplomatik ‘Andrés Bello’ nan Chili ak nan pwogram pre degre ak etudyan nan Inivèsite Katolik Valparaíso, Austral de Chile, del Desarrollo, Finis Terrae  e de los Andes. Ant Mas 2010 ak Jen 2011, li te Konseye Espesyal pou Afè Endijèn nan Sekretarya Ministè Jeneral la Prezidans. Li se kounye a yon patnè nan Sebastián Donoso & Asociados kabinè avoka a, ki espesyalize nan zafè endijèn, kominote ak dwa moun.

Li se Konseye Enstiti NAsyonal Dwa Moun ki deziye pa Prezidan Repiblik la Sebastián Piñera, depi 2 jiyè 2019 pou rive 2 jiyè 2025.