no image added yet.

Yerko Ljubetic Godoy

Yerko Ljubetic Godoy se yon avoka, gradye nan Inivèsite Chili e ansyen prezidan Federasyon Etidyan nan menm inivèsite a. Diplòm nan Sistèm Entènasyonal Dwa Moun nan fakilte Dwa nan menm inivèsite a, e metriz nan Politik Travay ak Relasyon Laboral nan Inivèsite Bologna / Universidad Central.

Li gen yon vas eksperyans nan travay ak Òganizasyon sosyal, espesyalman sendikal ak mond travay la. Sansibilite saa fèl devni Minis Travay ak Previzyon Sosyal pandan prezidans Rigardo Lagos la.

Aktyèlman li pèfòme kòm akademik nan Fakilte Ekonomi e Biznis nan Inivèsite Alberto Hurtado, e li dedye linan kesyon dwa moun ak antrepriz.

Li kòm Konseye INDH la pa reprezantan sosyete Sivil la pou yon peryòd ki kòmanse depi 2 jiyè 2019 jiska 2 jiyè 2025.