KONTNI TRADUI

Kiyès

Nou Ye

Istwa

 

Fonksyon

esansyèl

Misyon

INDH

Pakou (antesedan)

Direktè a

Konsèy

INDH

Konsèy

Konsiltatif

Kòman ou kapab

fè pati Rejis la?

Sitwayennte

 

Kesyon

Abityèl