Konsèy Konsiltatif

Konsèy Konsiltatif la se yon ògàn ki la pou oryante Konsèy INDH la nan tout sa ki gen pou wè ak konpetans li, pou yon meyè solisyon nan desizyon kap pran yo.

Konsèy Konsiltatif la genyen moun sa yo:

  • 5 moun ki nome pa Konsèy la, kif è pati kèk òganizasyon sosyal ki relasyone ak pwomosyon e defans dwa moun ak libète fondamantal yo.
  • 4 moun nome pa konsèy la, ki patisipe nan òganis akademik ki relasyone ak pwomosyon e defans dwa moun ak libète fondamantal yo.
  • Sila yo ki te genyen pri nasyonal pou Dwazimen, ki etabli nan atik 14 Lwa 20.405.

Yon règleman entèn, ki apwouve pa de tyè (2/3) Konsèy la, ki etabli entegrasyon li e detèmine ka ak fason yo ka ofri oryantasyon saa. De (2) moun ki fèk entegre yo te envite pou fè pati konsèy la pa konsekans sa ki te akòde pa konsèy INDH la nan sesyon nimewo 262 a.

Wè règleman Konsèy Konsiltatif la

Wè akt 262 Konsèy INDH la

Wè akt 371 konsèy INDH la

Konsèy Konsiltatif INDH la genyen moun sa yo: