Pakou (antesedan) Direktè a

Sergio Micco Aguayo

Sergio Micco - Director INDH

Avoka nan Inivèsite Concepción. Metriz an Syans Politik nan Pontifik Inivèsite Katolik Chili. Doktè an Filozofi nan Inivèsite Chili. Nan moman an li ap travay kòm akademik nan Enstiti Afè Piblik ak fakilte Ekonomi ak biznis nan Inivèsite Chili. Anvan sa, li te pwofesè nan Inivèsite Stanford, syèj Amerik Latin ki twouvel nan Pontifik Inivèsite Katolik Chili, nan Inivèsite Talca ak nan Inivèsite Alberto Hurtado. Li te prezidan Federasyon Etidyan nan Inivèsite Concepción ant 1985 ak 1986. Li te yon manm nan Asanble sivilite tou (1986).

Kounye a li se yon manm nan Komisyon Jistis ak Lapè nan Konferans Episkopal nan Chili. Li te fè plizyè piblikasyon sou fayit redemokratizasyon nan Chili. Li se manm nan Konsèy Enstiti Nasyonal Dwa Moun, eli pa dwayen nan fakilte Dwa nan inivèsite ki nan Konsèy Rektè yo ak nan inivèsite otonòm yo depi  2014  pou rive 2019, li te eli pou yon nouvo peryòd ant 2 Jiyè 2019 ak 2 jiyè 2025.

Li eli Direktè Enstiti a, pa majorite nan manm yo ki nan Konsèy la jou ki te 29 jiyè 2019, pou yon peryòd de twa zan.