Brigad Entènasyonal pou Lapè

31 December, 2020

Sistèm Nasyonzini nan Chili

31 December, 2020

CIDH

30 December, 2020

Brigad Entènasyonal pou Lapè

30 December, 2020

Federasyon Entènasyonal pou Dwa moun

30 December, 2020

Biwo rejyonal Wo Komisyonè Nasyonzini pou Sid amerik la

30 December, 2020

Amnisti Entènasyonal – Chili

30 December, 2020

Human Rights Watch

30 December, 2020

Human Rights Watch

30 December, 2020