Brigad Entènasyonal pou Lapè

31 December

Sistèm Nasyonzini nan Chili

31 December

CIDH

30 December

Brigad Entènasyonal pou Lapè

30 December

Federasyon Entènasyonal pou Dwa moun

30 December

Biwo rejyonal Wo Komisyonè Nasyonzini pou Sid amerik la

30 December

Amnisti Entènasyonal – Chili

30 December

Human Rights Watch

30 December

Human Rights Watch

30 December