no image added yet.

Carmen Domínguez

Inkayefe (Abogada) pigechi zugu mew pepiluwüy chilkatuwe Universidad de Concepción koneltuley, doctora gey fey ta chi zugu mew ka niey magíster  fey ta chi zugu mew Derecho comparado pigelu ka mapu mülechi chilkatuwe Universidad Complutense Madrid mapu mülelu. Ka kimeltukey Pontificia Universidad Católica mew ka wünenküley fey ti chi troy zugu inakonküleu reñma zugu fey ti chi chillkatuwe mew.

Carmen Dominguez ka koneltuley fey ti txokinche mew chew müley fey ti chi kiñe az pepiluwün yenielu Colegio de Abogados de Chile pigelu. Ka koneltuley Comité Directivo Academia Judicial pigechi txoy zugu mew

Ka koneltuley fey ti chi Red Internacional de Institutos de Familia pigechi txoy ka koneltuley fey ti chi txawün che Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa pichelu.

Fanten mew yeniey kayu chillka ka zoy pataka pichi ke wirin chillka chew koneltuley ñi pepiluwün faw ka kampu.