no image added yet.

Consuelo Contreras Largo

Küzawfe zomo kellukelu ta che ñi zuamuwün fey ti Universidad de Chile chi chillkatuwe mew, niey alün kimün tüfachi zugu Mogel che egu pichikeche zugu mew. Nierkey kafey fentxen txipantu ñi küzawun mew tüfachi zugu mew, nentunierkey wera chillkatun tati, kafey ka femgecgi may ta inatuzugukey ñi zoy kimnieal ta zugu políticas públicas de niñez y adolescencia pigechi zugu. Ti waranka aylla pataka aylla mari txipantu mew nentuy kiñe txokiñ Corporacion Opcion pigechi, fey mew ta ñizolkülerkefuy fey mew txipay tachi ñizolkülen mew mari kechu konchi diciembre fey ti epu waranka mari pura chi txipantu mew, fey ta llituy ka zugu, ñizolküleal ti Instituto mew.

Küzawi kafey ti pegeluwam ka inkanieafiel ti mogel che fey ti pu pichike che, pichike wentxu ka pichike zomo ka pu wechekeche fey ta chi txokiñ mapu ka femgechi ka txokiñ mapu mew. Azelkachefe gerkey kafey ti Sudamérica de la Marcha Global fey ti inkayekelu pu pichike che ñi küzawnoam, ka femgechi may ta wenuntuy fillke inatuzugu fey ti Convencion pu pichike che ñi mogel zugu pigechi ka chumgechi ta küzawniegeafuy ti pu Estados mew.

Llowi ta gülamtufe reke fey ti Instituto Nacional de DD.HH, pu txokiñ che mew küzawkelu tüfachi zugu mew fey egün üytüfigün, llowi ti zugu epu waranka mari küla txipantu mew, fey wechurpuay ta epu waranka mari aylla txipantu mew, inagechi may ta ka zakiñgey ti epu konchi julio chi küyen mew ti epu waranka mari aylla txipantu mew fey ñi puwal ti epu konchi julio küyen mew amulele ta epu waranka epu mari kechu txipantu mew.