Itxofill zugu

Küme pelowam zugu

Nentu kimün Küme pelowam zugu

Kimelzugu Mütxümuwün ka gülamtun zugupeyüm

Zullin küzawfe Kimelzugu

Zuguñpewün Lobby 20.730 zugu

Pegeluwün zugu