Ñizolkülelu kam wünelkülelu ñi azkünuwün

Sergio Micco Aguayo

Sergio Micco - Director INDH

Inkayefe Universidad de Concepción Chillkatuwe ruka mew. Kimche Ciencia Política zugu mew, Pontificia Universidad Católica chillkatuwe ruka mew. Weupife ngey Filosofia chi kimün mew, Universidad de Chile chi chillkatuwe ruka mew. Fanten mew nga küzawkey, kimeltukey che ñi zuamün mew Facultad de Economia y negocios Universidad de Chile ti chillkatuwe mew. Kuifitu kimelfe gerkey Universidad de Stanford chillkatuwe mew, rekülüwün America Latina, pontificia Universidad Catolica de Chile ka femgechi Unversidad de Talca (Txalka) ka Universidad Alberto Hurtado chillkatuwe mew. Ñizolkülerkefuy kiñe txokiñ chillkatufe mew, Universidad de Concepcion ruka mew, waranka aylla pataka pura mari kechu ka kayu txipantu (1985- 1986). Ka femgechi konkülefuy kiñe txokiñ chew mew, asamblea de la civilidad pigechi (waranka aylla pataka pura mari kechu txipantu).

Fantepu ta konküley txokin mew inkayekelu ta che Justicia y Paz pigechi, Conferencia Episcopal de Chile. Ñi küzaw ka ñi inatuzugu mew ta wenuntuniey werá zugu ta katxün ka we kishugünewün ta zugu chile ñi mogen mew. Üytügey ta konküleal Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos tati, pu ñizolkülechi che  fillke chillkatuwe ruka fey ta tukufi egün fey tachi txokin mew epu waranka mari meli txipantu mew  ka epu waranka mari aylla txipantu pu txipantu mew, fey ta, ka üytügerkey ka kiñe txapüm txipantu, kayu txipantu llemay, epu konchi julio küyen mew 2019 ka epu konchi julio küyen,2025 txipantu mew.

Üytügerkey ñizolküleal tüfachi instituto mew, fey kom pu che ta küpa üytüfi, 29 chi antü konchi julio küyen mew, fey ta küla txipantu ta ñizolküleal